COOKIES ON MARKEM-IMAJE WEBSITE

To give you a better experience, we use cookies on our site. If you continue without changing your settings, we will assume you agree to receive all cookies on the Markem-Imaje websites.
If you want to know more about cookies and/or change your settings click on the "find out more" link.

To find out more information about cookies and how they're used on the Markem-Imaje website, visit our privacy policy page.

Duurzame ontwikkeling

Duurzame ontwikkeling

Markem-Imaje heeft dit duurzaamheidsprogramma gestart om de gevolgen die onze producten en diensten hebben op de milieu- en duurzaamheidsdoelstellingen van onze klanten beter te begrijpen en uiteindelijk te helpen beheersen. De eerste fase van dit programma dient om rond de lente van 2011 onze huidige broeikasgasemissies vastgesteld te hebben. Latere fasen van dit programma zullen gewijd zijn aan het zoeken naar manieren om onze algehele emissies, afvalproductie en energie- en waterverbruik te verminderen zodat we beter in staat zijn om onze klanten te helpen bij het behalen van hun eigen doelstellingen voor nu en later.

Op dit moment zet Markem-Imaje hulpbronnen in bij het vergroten van klantbewustzijn, het werken met milieuvriendelijke leveranciers en het op de hoogte blijven van de nieuwste nalevings- en reguleringsvoorschriften.

Back to top