COOKIES ON MARKEM-IMAJE WEBSITE

To give you a better experience, we use cookies on our site. If you continue without changing your settings, we will assume you agree to receive all cookies on the Markem-Imaje websites.
If you want to know more about cookies and/or change your settings click on the "find out more" link.

To find out more information about cookies and how they're used on the Markem-Imaje website, visit our privacy policy page.

Visie, missie en waarden

Visie, missie en waarden

Visie

Markem-Imaje wil de onbetwiste wereldleider voor productidentificatie-oplossingen worden door de meest betrouwbare zakenpartner voor haar klanten te zijn.
 

Missie

Door onze toewijding en kennis hebben wij een unieke positie vanwaaruit wij de meest betrouwbare partner voor onze klanten kunnen zijn. Wij overtreffen de verwachtingen van onze klanten en aandeelhouders doordat we steeds de meest betrouwbare en innovatieve productidentificatie-oplossingen in alle hoeken van de wereld leveren.
 

Waarden

Samen ondernemen
Wij gedragen ons als ondernemers die nauw samenwerken om onze middelen en capaciteiten als wereldspeler te optimaliseren.

Inzet voor onze klanten
Wij werken gepassioneerd aan het succes van onze klanten, omdat wij beseffen dat hun succes ook ons succes is.

Hoge ethische normen, transparantie en vertrouwen
Vertrouwen en wederzijds respect zijn de basis om in alle openheid samen te groeien.

Resultaatgerichte bedrijfscultuur
Wij bepalen doelstellingen voor onszelf en onze organisatie en streven ernaar om ze te bereiken.

Mensen respecteren en waarderen
Wij behandelen mensen als individuen die respect, motivatie en inspiratie verdienen.

Back to top